Akademik çalışmalar ile yetinmek istemiyoruz

MŞÜ BESYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, akademik çalışmalarla yetinmeyeceklerini ve hedeflerinin, en geç 2020 yılına kadar tüm bölümleri kurulmuş spor bilimleri fakültesine dönüşmek olduğunu söyledi.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bünyesinde faaliyete geçen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), bölgemizde ve Türkiye çapında alanında “Rol Model Olmak” için hızlı ve emin adımlarla yol alıyor.  Kısa sürede, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif çeşitli etkinliklere imza atan BESYO, gerek akademik ve bilimsel gerekse de sportif anlamda önemli atılımlar gerçekleştirdi. BESYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Kırımoğlu ile yüksekokulun şimdiye kadar ortaya koyduğu performans ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. MŞÜ BESYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Kırımoğlu, akademik çalışmalarla yetinmeyeceklerini ve hedeflerinin, en geç 2020 yılına kadar tüm bölümleri kurulmuş spor bilimleri fakültesine dönüşmek olduğunu söyledi. BESYO´nun hedefleri hakkında bilgi veren Kırımoğlu, tüm çalışmalarının ve projelerinin asıl hedefinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu en geç 2020 yılında Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürmek olduğunu belirterek, “Tüm çalışmalarımızın ve projelerimizin asıl hedefi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzu en geç 2020 yılında Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürmektir. Bu temel hedefi gerçekleştirme adına çıktığımız yolculukta BESYO, ilk kez 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne, şeffaf ve objektif bir şekilde düzenlenen Özel Yetenek Sınavı ile 60 öğrenci almış, bu sayı YÖK tarafından Milli Sporcu kontenjanından yerleştirilen 1 öğrencimiz ile 61´e yükselmiştir. Yeni akademik birimlerden biri olmamıza rağmen, tecrübeli ve donanımlı bir akademik kadroya sahibiz. Hâlihazırda iki doçent, iki yardımcı doçent ve iki araştırma görevlisi olmak üzere altı akademik personelimiz var. Atama işlemleri devam eden ve bu ay içerisinde aramıza katılacak olan doçent ve yardımcı doçent unvanlı iki yeni akademisyen arkadaşımızla bu sayı sekize yükselmiş olacak. Akademik personel sayısının fazla olması bilimsel anlamda önemli bir avantaj olsa da daha önemli olanın, kadromuzun öğrencilerimizle birlik, beraberlik ve huzur içinde, kol kola, omuz omuza, ekip ruhu ile hareket etmesi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, BESYO´yu geliştirirken ülkemizin çıkarları ve amaçları doğrultusunda, gençliğin her açıdan sağlıklı ve arzu edilen yönde yetiştirilmesi gerektiği şuuru ve inancıyla hareket ediyoruz” dedi.

“Akademik Çalışmaların Yapılabilmesi İmkânlarını Tartıştık”

BESYO olarak şimdiye kadar yaptıkları etkinliklere de değinen Kırımoğlu, öğrenciler ile akademik ve idari personelin sağlıklı ilişkiler kurabilmesi adına BESYO ailesi olarak çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini, bu kapsamda insani ilişkileri güçlendirecek ve birlikte fikir alışverişi yapabilecekleri sosyal etkinlikler, örneğin piknikler ve geziler düzenlediklerini aktararak, “Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin sağlıklı ilişkiler kurabilmesi adına BESYO ailesi olarak çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Bu kapsamda insani ilişkilerimizi güçlendirecek ve birlikte fikir alışverişi yapabileceğimiz sosyal etkinlikler, örneğin piknikler ve geziler düzenledik. Üniversitemiz personeli olan Psikolog Fatma Akça Yılmaz, bütün bölüm öğrencilerimizin katıldığı bir seminer kapsamında psikolojik rehberliğe ihtiyaç duyduklarında öğrencilerimizin ne tür destekler alabilecekleri hususunda açıklamalarda bulundu. Psikolog Yılmaz, öğrencilerimizin derslere etkili bir şekilde katılım sağlamaları açısından motive edici ve üniversitemizdeki eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında farkındalık kazanmaları bakımından çeşitli öneriler sundu. Bu tarz etkinlikler sayesinde, bir yandan öğrencilerimizin beklentilerini ve sorunlarını dinleyerek çözümler üretmeye çalışırken bir yandan da onların mesleki ve kişilik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 17 Ekim 2017 tarihinde Rektörlüğümüzün destekleri ile “Türkiye´de Spor Yönetimi Eğitimi ve Politikaların Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli bir panel düzenlendik. Bu panel doğrultusunda hem öğrencilerimizin alana ilişkin bilgilendirilmesi hem de komşu illerdeki, Bitlis Eren ve Bingöl Üniversitelerinin BESYO akademik personeli ve öğrencileri ile Muş Spor Lisesi öğrencilerinin bir araya getirilmesi suretiyle müşterek akademik çalışmaların yapılabilmesi imkânlarını tartıştık. Panele Türk sporuna ve akademik gelişimine önemli katkılar sağlamış, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Dekan Prof. Dr. Mehmet Günay, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Yetim ve Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Şenel panelist olarak katıldılar” diye belirtti.

“Büyük Bir Eksiklik Söz Konusudur”

Akademik dergi yayıncılığı ve lisansüstü eğitim konularında çalışmalarınız var mı? Sorusuna cevap veren Kırımoğlu, “Akademik yayıncılık, yayıncı üniversitelerin vitrini olmanın ötesinde üretilen bilimsel bilginin uzmanlar ve ilgili okurlar tarafından incelenmesi ve literatürün gelişmesi anlamında sahip olduğu önem bakımından da üniversitelerin asli görevlerinden biridir. Spor bilimleri alanında üretilen nitelikli yayınların hem ülkemizde hem de uluslararası spor camiasında bilinirliğini artırmamız gerekiyor. Bu sebeple, “Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisini” yayın dünyasına kazandırmak adına gerekli izinleri almış bulunuyoruz. Nasipse bu yılın sonuna kadar dergimiz bilim dünyasının hizmetine sunulacaktır. Üniversitelerin gelişmişlik seviyesinin göstergelerinden bir diğeri de sahip oldukları lisansüstü eğitim programlarıdır. Maalesef spor bilimleri alanında, bölgemizdeki üniversitelerde bu açıdan büyük bir eksiklik söz konusudur. Bu eksikliği gidererek gerek Muş´ta gerekse bölgemizde spor bilimleri sahasında akademik kariyer yapmak isteyenlere lisansüstü eğitim imkânı sağlamak üzere, üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması için gerekli hazırlıkları ve başvuru sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Kısa sürede prosedürleri nihayete ererek öğrenci kabul edecek olan bu lisansüstü programın, Muş´un ve bölgemizin sportif gelişimine önemli katkılar sağlayacağından kuşkumuz yoktur” şeklinde konuştu.

“Toplumsal Sorunlarla Spor Aracılığı İle Mücadele”

BESYO´nun Muş´a ve bölgemize hitap eden faaliyetlerine yönelik açıklamalarda da bulunan Kırımoğlu, BESYO olarak, sadece eğitim–öğretim hizmetleri sunmak ve akademik çalışmalar ile yetinmek istemediklerini, hedeflerinden birinin de hareketsiz yaşam tarzının doğurduğu bireysel ve toplumsal sorunlarla spor aracılığı ile mücadele etmek olduğunu dile getirdi. Kırımoğlu, son olarak şöyle konuştu: “BESYO olarak, sadece eğitim–öğretim hizmetleri sunmak ve akademik çalışmalar ile yetinmek istemiyoruz. Hedeflerimizden biri de hareketsiz yaşam tarzının doğurduğu bireysel ve toplumsal sorunlarla spor aracılığı ile mücadele etmektir. Bu maksatla AB, TÜBİTAK, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Özel Olimpiyatlar (Special Olympics) Türkiye gibi kuruluşlardan destekler sağlayarak, projeler uygulayacağız. Böylece Muş´ta ve bölgemizde, günlük yaşamlarını çeşitli yetersizlikler ve dezavantajlarla sürdüren bireyler başta olmak üzere spor hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine taşıyan bir anlayışla hareket ederek rehabilite edici özelliklere sahip bir spor kültürünü yaygınlaştırmak için çaba sarf edeceğiz. 11. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, nasipse 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında üniversitemiz ev sahipliğinde yapılacak. Bu vesile ile Türkiye genelindeki pek çok üniversiteden değerli akademisyenlerle birlikte yüksek lisans ve doktora öğrencilerini külliyemizde misafir edeceğiz. Kongreye katılarak akademik çalışmalarını bilim kamuoyu ile paylaşan misafirlerimizin üniversitemizi ve Muş´u yakından tanıma fırsatı bulmalarına imkân sağlamayı arzu ediyoruz. Bu tanıtımın ilimiz açısından çok önemli getirileri olacağı muhakkaktır. Henüz ilk eğitim-öğretim yılını bile tamamlamamış olan BESYO´nun Türkiye genelinden genç akademisyen adaylarını Muş Alparslan Üniversitesi çatısı altında bilimsel bir platformda buluşturmasının heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. BESYO´yu Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürmek adına belirlediğimiz 2020 hedefimize yürürken yaptığımız çalışmalarda yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve üniversite yönetimimiz başta olmak üzere BESYO´nun değerli akademik ve idari personeline, öğrencilerimize ve elbette elimizden gelen tüm çabayı harcayarak hizmet etmeye çalıştığımız değerli Muş halkına şükranlarımızı sunuyor, bundan sonraki çalışmalarımızda da onların yardımlarını ve katkılarını beklediğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.”

Muş Ovası Gazetesi

BAL Ligi Temsilcisi Menderes Spor oldu
Okullar arası futsal turnuvası sona erdi
Muş Spor Ağrı Spor’a mağlup oldu
Muş Spor lig hazırlıklarına başladı