5 branşta kurs açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı tarafından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü idaresinde ilimizde beş branşta antrenör yetiştirme kursları açılacak.  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü´nden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı talimatıyla açılacak olan antrenör yetiştirme kursları hakkında açıklama yapıldı.

Beş branşta açılacak kurslara ilişkin olarak yapılan açıklamada: 07-18 Mart 2016 tarihinde Uşak ilinde yapılacak olan atlı cirit 1.Kademe Yardımcı Yetiştirme Antrenörlük Kursu, 22 Şubat-04 Mart 2016 tarihinde Ankara ilinde Havalı-Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, 22 Şubat-08 Mart 2016 tarihinde Ankara ilinde Havalı-Ateşli Silahlar 2. Kademe Antrenörlük kursu, 01-12 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya genelinde yapılacak olan sportif sosyal danslar (Salsa) ve Arjantin Tango 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme ve 07-18 Mart 2016 tarihinde Çanakkale ilinde Triatlon 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kurslarının açılacak denildi.   Aranılan Şartlar Açılacak kurslara katılacak olan adaylarda aranacak olan şartlara ilişkin yapılan açıklamada ise: a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.) b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak. c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak. e) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 ay fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak ifadelerine yer verildi.

İstenen Belgeler Adayların ibraz edilmesi gerekli olan belgeler ise şunlar: a) 2 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf). b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya noterce tasdik edilecektir.) (Üniversite mezunları için e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerlidir.) c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan), (Resmi Kurum için alınacaktır.) d) Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)(Belgenin aslı). e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı-(aslı) f) Nüfus cüzdanı fotokopisi. g) Kursa katılacak adaylar Halk Bankasına kurs ücretlerini yatırmaları gerekir.

Muş Ovası Gazetesi

Muş Spor, Kritik Maça Hazır
Muşspor, Orduspor 1967 A.Ş. İle Puan Arayışında
Muşspor’da galibiyet hasreti devam ediyor
Muşspor, Alanya Kestel Maçı Öncesi Playoff Şansını Arttırmak İstiyor